FAQ items aan het laden...
Canon van het Nederlandse Landschap2020-03-05T14:27:53+01:00

CANON VAN HET NEDERLANDSE LANDSCHAP

De variatie en rijkdom van ons landschap is overweldigend. ‘Canon van het Nederlandse landschap’ zet die veelkleurigheid in de schijnwerpers. In een reeks landschapsbeelden spiegelen zich de typerende ontwikkelingen, tendensen en beslissingen in de Nederlandse cultuur.

‘Canon van het Nederlandse landschap’ is een samenwerkingsproject van de twaalf provincies en de Internationale Triënnale Apeldoorn 2008. Iedere provincie heeft vijf tot tien landschappen genomineerd. De Rijksadviseur voor het landschap, Dirk Sijmons, heeft van de inzendingen een evenwichtig geheel gemaakt. Hij liet zich bijstaan door historisch geograaf Theo Spek en architectuurhistorica Gerrie Andela. Sijmons voegde een belangrijk element aan de nominaties toe: iedere provincie moest landschappen kiezen die in diverse tijdsperioden zijn ontstaan. Zo hebben ook ruilverkavelingslandschappen en hedendaagse verstedelijking een kans gekregen en komen niet alleen de historische landschappen van terpen, esdorpen en slagen aan bod.

De beelden van de landschappen in de canon zijn tot stand gekomen door een intensieve creatieve uitwisseling tussen fotograaf Michiel Pothoff en landschapsarchitect Henk van Blerck. Daarmee is deze canon ook een document over de verhouding tussen twee disciplines. De fotograaf wil zijn beleving van het landschap op het ultieme moment bevriezen, terwijl voor de landschapsarchitect juist het voortdurende ontwikkelingsproces van het landschap de basis is.

0 De Nederlandse duinen
1 De Friese terpen en Groningse wierden
2 De noordelijke veenkoloniën
3 Zeekleipolders langs de Waddenzee
4 Het Oldambt
5 Stopgezette landaanwinningen aan waddenzee
6 De Waddenzee met de eilanden
7 Het Lauwersmeer
8 Gaasterland
9 Het Friese merengebied
10 De noordelijke Friese wouden
11 Veenhuizen
12 Drents esdorpenlandschap
13 Heidevelden op het zand
14 Drentse Aa
15 Het Reestdal
16 Weerribben en Wieden
17 Staphorst-Rouveen
18 Landgoederen in Twente en De Graafschap
19 De IJssel
20 Nieuw bekenlandschap in Twente
21 Schokland
22 Noordoostpolder
23 Oostelijk Flevoland
24 Markermeer
25 Zuidelijk Flevoland
26 De Veluwe
27 Coulissenlandschap Winterswijk
28 Landschap van Rijn en Waal
29 Ruilverkavelde komkleipolders
30 Nieuwe Gelderse stadslandschappen
31 Utrechtse Heuvelrug
32 Cope-ontginningen
33 De Utrechtse en Hollandse plassen
34 Linielandschappen
35 Nieuwe natuur langs de grote rivieren
36 Duinen en de binnenduinrand
37 Veenweidelandschappen
38 De oude droogmakerijen
39 Het buitenplaatsenlandschap van Grachtengordel tot Dorestad en terug
40 Infrastructuurlandschap Amsterdam Airport
41 Zuidhollandse, Zeeuwse en Brabantse zeekleipolders
42 Grote laagveenpolders in de delta
43 De Biesbosch
44 Het Westland en de Bollenstreek
45 De wereldhaven Rotterdam
46 Het oudland van Zeeland
47 Zak van Zuid-Beveland
48 Vestingwerken uit de 80-jarige oorlog
49 Het nieuwe Walcheren met de manteling
50 Deltawerken
51 Het Dommeldal
52 De oude Brabantse bosplantages
53 Brabantse ontginningen van hoogveen en heidevelden
54 Bossche Broek
55 De Kempen, Brabants suburbia
56 Geuldal
57 Zuid-Limburgs delfstoffenlandschap
58 Maasplassen
59 Beekdalenlandschap van midden-Limburg
60 Landschapsherstellandschap langs Niers

Recente exposities